Wybór projektu

Jak napisałem poprzednio, stalowy kadłub to jest to, co tygrysy lubią najbardziej (no może jeden szczególny tygrys). Zatem…. szukamy planów.

Googlujemy, googlujemy, googlujemy….

… i znalazłem kilka stron poświęconych jachtom stalowym. Te najważniejsze dla mnie to:

Lektura tej ostatniej strony, kompletność opisu, zaprezentowane zdjęcia typu „Adam Słodowy” utwierdziły mnie w przekonaniu, że samodzielne zbudowanie jachtu marzeń jest jak najbardziej możliwe. Co więcej sposób opisu i zaprezentowane plany zaczęły do mnie przemawiać. Zawsze miałem słabość do angielskiego żeglarstwa. Moim zdaniem prezentują oni klasyczną szkołę z wielowiekowymi przecież tradycjami. Jak by nie było kolesie mieszkają na wyspie. Do tego konstrukcja którą proponował Paul Fay, a konkretnie FAY40 RC TK wydawała mi się idealną dla moich potrzeb.

Już tłumaczę skrót: FAY to Fay, 40 – stóp, RC – Radius Chine (zaokrąglony szkielet), TK – Twin Keel (podwójny kil)

W międzyczasie dotarłem też do ciekawej strony, która zawierała listę „Pożądanych cech żaglowego jachtu oceanicznego”. Zamieściłem moje tłumaczenie tekstu: „Desirable Attributes of a Blue-water cruising Sailboat”. Nie wiem jaki jest polski odpowiednik słowa cruiser, bo w słowniku jest krążownik, ale w kontekście żeglarskim jest to nazwa związana z podróżowaniem, w przeciwieństwie do racer, tu każdy się zgodzi, że pasuje wyścigówka/ścigacz. Drugie piękne angielskie określenie to „Blue-water”, u nas to oceaniczny, w przeciwieństwie do Green-water, czyli przybrzeżny. Jak to tłumaczyć jednym słowem nie mam pojęcia. Większość tej listy była podstawą w moich dalszych decyzjach.

Tę listę przytaczam poniżej w oryginale i moim nieudolnym tłumaczeniu:

 1. Affordable. Can we afford to buy and maintain this boat without borrowing or overextending ourselves financially?
  Niedrogi. Czy jesteśmy w stanie ponieść koszty zakupu i utrzymania bez pożyczania i wykańczania się finansowo?
 2. Pleasing to the eye. Can we love this boat–we know there will be issues with her, so she has to make our hearts smile while we work through them and accept them or else we’ll get disatisfied and grumpy.
  Miły dla oka.
  Czy polubimy tę łódź – wiemy, że będą też problemy z nią, jednak jej widok musi przywoływać uśmiech na twarzy i radość w sercu. Inaczej będziemy ciągle zrzędzić i marudzić
  .
 3. 35′ – 40′ on deck. Big enough to be sea-kindly and safe in bad weather, yet small enough for one of us to single-hand if we had to.
  35-40 stóp po pokładzie. Dostatecznie duża by być dzielną na morzu w złą pogodę, jednak dostatecznie mała by móc być obsługiwana przez jedną osobę, gdy zajdzie taka potrzeba.
 4. Cutter rig. Easy sailplan for reducing sail.
  Otaklowanie typu kuter. Łatwe do żeglugi i refowania.
 5. Good survey. Sound condition and structure, and a dry boat. No need to keep everything wrapped in plastic.
  Dokładnie zbadana. Dobra kondycja, szczelna struktura i brak przecieków. Bez konieczności trzymania wszystkiego w plastikowych torebkach.
 6. Good ventilation and no air conditioning. No thank you, we have no need for the noise or electrical requirements of air-conditioning, we’ll settle instead for a few fans and good ventilation.
  Dobra wentylacja bez klimatyzacji. Nie, dziękuję nie pragnę szumu generatora, lub całej tej elektryczności potrzebnej dla klimatyzacji. Zainstaluję kilka wentylatorów dla zachowania dobrego przewiewu.
 7. Heavy displacement cruiser with a full keel and attached rudder. Able to take care of us in bad weather while we hunker down below.
  Cruiser o dużej wyporności z pełnym kilem i dołączonym sterem. Zdolny zatroszczyć się o nas w złą pogodę, gdy modlimy się pod pokładem.
 8. Inboard diesel engine powered at not less than 3 hp/ton. Sufficient power to make our way motoring or motor-sailing when necessary, or to power up and get out of a tight spot.
  Zabudowany silnik diesla o mocy nie mniejszej niż 3konie mechaniczne/tonę. Dość mocy by podróżować na silniku lub żaglach i silniku, zdolny wydostać nas z  zatłoczonego miejsca.
 9. Solid fibreglass hull. Easy to maintain and not laminated.
  Pełny szklano-epoksydowy kadłub. Łatwy do konserwacji, nie laminowany.
 10. Fibreglass deck (not teak). Easy to maintain, and no leaks.
  Szklano-epoksydowy pokład (nie teakowy). Łatwy do konserwacji, bez przecieków. (ja wolę stalowy S.C.)
 11. Plenty of accessible and well-ventilated storage. This is our home, so we need enough room for books (we had 24 linear feet) and other comforts, plus all the spares, tools, etc. for blue-water cruising.
  Mnóstwo dostępnych i dobrze wentylowanych schowków. To jest nasz dom, więc potrzebujemy miejsca dla książek (mamy ich 24 stopy) i innych przyjemości, plus części, narzędzia itd. niezbędne w oceanicznej podróży.
 12. 6″ Bulwarks with scuppers. Good solid footing while walking around the deck, and good drainage in downpours or shipping green water.
  15 cm nadburcie ze szpigatami. Dobre wsparcie dla stóp podczas chodzenia wokół pokładu, dobry odpływ w czasie ulewy lub zalania falami.
 13. 8 strong through-bolted deck cleats. Strong attachments for docklines and anchor snubber. [Callipygia only had 6.]
  8 mocnych knag przykręcanych przez pokład. Silne mocowanie do cumowania i kotwiczenia.
 14. Squared off coach roof/cabin top. Strongest configuration for a knockdown (which thankfully we didn’t experience.)
  Zaokrąglony dach nadbudówki i kabiny. Najmocniejsza konfiguracja przy uderzeniach (których na szczęście nie doświadczyliśmy)
 15. Boom gallows. Solid support for boom in a storm, and great extra handhold in cockpit or on deck.
  Wspornik bomu. Mocne podparcie bomu podczas sztormu, oraz dodatkowy uchwyt w kokpicie lub na pokładzie.
 16. Dual bow anchors, one with minimum of 200′ chain. Second anchor for storm conditions, and plenty of chain for normal conditions. [Callipygia had only 170′ of chain on primary anchor (plus 200′ 3-strand nylon line) but there were a couple of times when we wished we had another 50′ of chain.]
  Dwie kotwice dziobowe, jedna z minimum 180m łańcucha. Druga kotwica na warunki sztormowe i sporo łańcucha na normalne warunki. [Callipygia miała tylko 150m łańcucha na głównej kotwicy (oraz 180m trójskrętkowej liny nylonowej) jednak często chcielibyśmy mieć dodatkowe 45m łańcucha]
 17. 100 gallon fuel tank. Enough to give us a range of at least 500 nmiles under power.
  450 litrowy zbiornik paliwa. Wystarczająco by mieć zasięg 500 mil na silniku.
 18. 2 50-gallon water tanks. Enough to last the two of us 3-4 weeks without rain catching, or backup in case one tank gets contaminated or emptied.
  Dwa 220 litrowe zbiorniki wody. Wystarczające dla nas dwojga na 3-4 tygodnie bez zbierania deszczu, lub jako zapas w wypadku gdyby jeden z nich został zanieczyszczony lub opróżniony.
 19. Small aft cockpit with 4 drains and strong padeyes for attachment. Comfortable and safe for whoever’s on watch, and safe in a seaway, with ability to drain fast if much water is shipped.
  Mały kokpit rufowy z czterema odpływami i mocnymi uchwytami (oczkami) do podwiązania. Komfortowy i bezpieczny dla pełniącego wachtę oraz bezpieczny w morzu, ze zdolnością do opróżniania tym szybszą im więcej wody napływa.
 20. Aluminum keel-stepped mast. Minimal maintenance and more support than deck-stepped.
  Aluminiowy maszt oparty na kilu. Minimum obsługi i konserwacji w stosunku do posadowionego na pokładzie (tu się nie zgadzam S.C.)
 21. Good handholds and footspace on deck for moving around. Essential for safety.
  Dobre uchwyty(relingi) i przestrzeń dla stóp na pokładzie dla zapewnienia wygodnego poruszania się. Kluczowe dla bezpieczeństwa.
 22. Good handholds and headroom below. Headroom for a 6′ person, and solid handholds for moving around below when the seas are up.
  Dobre uchwyty(relingi) i prześwit pod pokładem. Prześwit dla osoby ponad 1,8m i mocne uchwyty dla bezpiecznego poruszania się wewnątrz, gdy morze się wzburza.
 23. Manual windlass. A bit more work for anchoring, but no likelihood of sticking in a dangerous situation.
  Ręczna winda kotwiczna. Trochę więcej pracy przy kotwiczeniu, ale mniejsze prawdopodobieństwo utkwienia w niebezpiecznej sytuacji.
 24. Sails: Jib with roller furling. Easy to handle from the cockpit.
  Żagle: Fok z rolerem. Łatwy do obsługi z kokpitu.
 25. Sails: Staysail that hanks on. Bulletproof system, no furling gear to jam, and easy to remove and switch to storm jib.
  Żagle: Kliwer na raksach. Pancerny system, bez rolerów do zablokowania, łatwy do zdjęcia i zamiany na sztormowy.
 26. Sails: Storm jib. For use on the inner forestay (replacing the staysail) in storm situations–the Tayana 37′ heaves to well with this configuration.
  Żagle: Fok sztormowy. Do użycia na wewnętrznym sztagu (zamiennie z kliwrem) podczas sztormu–Tayana 37 nosi taki takielunek
 27. Sails: Storm trysail with separate mast track. For use in a storm, without having to remove the mainsail. Also, useful for stability while sailing downwind.
  Żagle: Trajsel sztormowy z oddzielną listwą mocującą do masztu. Do użytku w sztormie bez potrzeby zdejmowania grota. Użyteczny także podczas żeglowania z wiatrem dla zwiększenia stabilności.
 28. Dodger, splash cloths, and bimini. Dodger with easy visibility forward to keep the wind out of the cockpit, and along with splash cloths keep crew in the cockpit dry when water is shipped, and Bimini to shade us from the tropical sun.
  „Szprycbuda”, fartuchy na relingach i bimini. Szprycbuda z dobrą widocznością w przód, dla osłony kokpitu przed wiatrem, a razem z fartuchami na relingach uchroni załogę przed zmoczeniem przy wchodzących na pokład falach. No i bimini do ocienienia nas przed tropikalnym słońcem.
 29. Folding mast steps. A great assist while going up the mast, and providing essential footholds while working up or on the mast.
  Składane stopnie masztowe. Doskonała pomoc przy wchodzeniu na maszt, daje gruntowne oparcie dla stóp w czasie pracy przy lub na maszcie.
 30. V-berth with double bed on one side, all berths accomodating 6′. Good space to snuggle, and comfort for tall crew.
  Podwójna koja dziobowa, wszystkie koje co najmniej 1,8m. Wygodna przestrzeń do wtulenia się, komfort dla wysokich załogantów.
 31. Manual bilge pump in cockpit and below as backup to the automatic bilge pump. Ability to manually empty the bilges from the cockpit.
  Ręczna pompa zęzowa w kokpicie i pod pokładem jako backup pompy automatycznej. Możliwość opróżnienia zęzy z kokpitu.
 32. Refrigerator. Minimal electrical requirements but yet enough space to keep stuff cool, but no need for a freezer.
  Lodówka. Minimalne wymagania energetyczne jednak dość miejsca by utrzymać rzeczy chłodne, zamrażarka nie potrzebna.
 33. Starting battery separate from house batteries with a battery monitoring system. Enough electrical storage to light and cool the boat, plus run our basic electrical equipment without excessive recharging requirements. Easy way to tell the condition of the batteries (input, output, voltage, status)
  Akumulator startowy rozdzielny od akumulatora użytkowego z systemem monitorowania. Wystarczająca pojemność do oświetlenia, utrzymania łodzi plus eksploatacja podstawowych urządzeń elektrycznych bez nadmiernej potrzeby ładowania. Łatwy sposób zobrazowania parametrów akumulatorów (wejście, wyjście, napięcie, stan)
 34. Autopilot. To relieve the helmsman when under power.
  Autopilot. By odciążyć sternika przy żegludze na silniku.
 35. Windvane. To relieve the helmsman while sailing without drainingn the battery.
  Autopilot wiatrowy. By odciążyć sternika przy podróży na żaglach bez wyczerpywania akumulatorów.
 36. Mast pulpits. Security while working at the mast. We didn’t want all the lines coming to the cockpit, because we think it’s important to get used to working at the mast–so it will be more familiar in those cases when something jams or otherwise goes amuk.
  Ambona przy maszcie. Bezpieczeństwo podczas pracy przy maszcie. Nie chcieliśmy sprowadzać wszystkich lin do kokpitu, ponieważ uważamy, że to ważne, by przyzwyczajać się do pracy pracować przy maszcie i nabierać więcej wprawy na wypadek gdyby coś się zacięło lub się pochrzaniło.
 37. Swim ladder An easy to drop and retrieve swim ladder on the side of the boat.
  Drabinka pływacka. Łatwa do opuszczenia i podniesienia na stronę łodzi.
 38. Lee cloths for the cabin berths. Comfort and security for the off-watch crew to sleep below.
  Fartuchy u kojach kabiny. Komfort i bezpieczeństwo dla załogi wypoczywającej pod pokładem.
 39. 3-burner propane stove with oven. Able to cook pretty much whatever we want.
  3-palnikowa kuchenka gazowa z piekarnikiem. Możliwość gotowania, kiedy tylko zapragniemy.
 40. Instructions for all the equipment. So we can figure out how to fix things, or find out where to go for advice and spares.
  Instrukcje do wszystkich urządzeń. Tak byśmy mogli zorientować się jak naprawić różne rzeczy, lub gdzie szukać porady czy części.
 41. Maintenance record. To know how old the rigging is, what the service record is for the engine, hull, plumbing, and electrical system, etc.
  Dziennik przeglądów. By wiedzieć jak stary jest takielunek, co i kiedy było serwisowane w silniku, kadłubie, hydraulice, elektryce, itd.
 42. Cabin heater. Keep us warm in cold nights or in the winter.
  Ogrzewanie kabinowe. By ogrzać nas w chłodne noce i zimą.
 43. Liferaft, MOB module, flares, fire blanket, propane and CO detectors, and fire extinguishers. Essential safety equipment.
  Tratwa, moduł Człowiek za Burtą, flary, koc gaśniczy, detektory gazu i tlenku węgla oraz gaśnice. Podstawowe wyposażenie bezpieczeństwa.
 44. Manual and sea water pump in galley. Ability to pump fresh water if the electric pump fails, or seawater to minimize fresh water use.
  Ręczne pompy oraz pompa wody zaburtowej w zlewie. Możliwość pompowania słodkiej wody, gdy pompa elektryczna zawiedzie, lub zaburtowej by zminimalizować zużycie słodkiej.
 45. Radios–marine SSB with ham bands and GMDSS VHF. Essential communication equipment.
  Radio morskie SSB, z częstotliwościami krótkofalarskimi oraz radio VHF GMDSS. Kluczowe wyposażenie komunikacyjne.
 46. Dinghy with motor. Ability to get around when at anchor.
  Łódeczka (ponton) z silnikiem. Możliwość wydostania się, gdy stoimy na kotwicy.
 47. Radar. Essential for navigation at night when near land, or in shipping areas, or of course in fog. Also a tremendous assist when approaching an unfamiliar harbour with a hard-to-find entrance, or entering or leaving an anchorage at night.
  Radar. Kluczowy dla nawigacji w nocy blisko lądu, w obszarach uczęszczanych przez statki, no i oczywiście we mgle. Także ogromne wsparcie przy podejściach do nieznanych portów z trudnym do znalezienia wejściem oraz przy wejściach i zejściach na kotwicowiska w nocy.
 48. Wind instruments (vane and speed) and depth sounder. Depth sounder essential, wind instruments very helpful.
  Instrumenty wiatrowe (kierunek i prędkość) oraz echosonda. Echosonda kluczowa, instrumenty wiatrowe bardzo pomocne.
 49. Bug screens on portholes, hatches and dorades. Let the air in, and keep the buggers out.
  Moskitiery na bulajach, włazach i wywietrznikach. Wpuszczają powietrze, a robactwo nie.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gotowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *